NetwerkenWerkt!

Voor elkaar,
door elkaar!

Regio's

NetwerkenWerkt! is een kosteloos netwerk. Het doel van dit netwerk is om bedrijven en organisaties samen te laten werken in de steeds veranderende arbeidsmarkt. Denk hierbij naast het delen van openstaande vacatures aan het plaatsen van participatiekandidaten, leerlingen en de re-integratie van medewerkers en boventallig personeel.

We kunnen elkaar helpen bij het invullen van vacatures en het plaatsen van kandidaten op stages en werkervaringsplekken (met en zonder loonwaarde). Ook kunnen we gebruik maken van elkaars kennis. Bijvoorbeeld hoe kun je omgaan met een casus waarin je vastloopt? Uiteindelijk weten we met elkaar samen meer dan alleen.

Graag slaan wij de handen ineen om ons hard te maken voor een succesvol netwerk in alle arbeidsmarktregio’s.

De bijeenkomsten vinden momenteel maandelijks plaats via MS Teams. Wanneer weer mogelijk dan heeft de voorkeur om elkaar live te ontmoeten, telkens weer op een andere locatie, in overleg met de deelnemers aan dit netwerk. Wie wil die kan een bijeenkomst faciliteren en zijn bedrijf of organisatie presenteren!