NetwerkenWerkt!

Voor elkaar,
door elkaar!

Project Pilot Kennissessies

Meet & Greet tussen werkgevers en werkzoekenden. Van werkgeverszijde is het idee gekomen om meer ontmoetingen te organiseren tussen werkgevers en werkzoekenden voor kennismaking en wederzijds advies om doorstroming naar de arbeidsmarkt te bevorderen. Het moet een manier worden om werkgevers in een vroeg stadium te betrekken bij re-integratie-trajecten om de doorstroming naar de regionale arbeidsmarkt te bevorderen. De vorm is afhankelijk van de behoeften van betrokken partijen.

Wanneer is een kennismakingssessie tussen werkgevers en de doelgroep succesvol?

Belangrijk is enerzijds goed zicht te hebben op de vraag vanuit werkgevers, maar vooral goed zicht te hebben op het aanbod aan kandidaten.

  • Over welke competenties beschikken de kandidaten?
  • Wat zijn de ontwikkelmogelijkheden qua kennis, kunde en motivatie?
  • Wat zijn de wensen?
  • Wat zijn mogelijke beperkingen/belemmeringen?

Indien deze kennis inzichtelijk is, kunnen groepen succesvoller gematcht worden met werkgevers. De verwachtingen van werkgevers welke kandidaten ze treffen, wordt zo beter gemanaged en dat zorgt ervoor dat de betrokkenheid vanuit werkgevers blijft. Met deze kennis kunnen werkgevers ook meedenken over welke mogelijkheden er zijn of op termijn geboden kunnen worden binnen hun organisatie. Werkzoekenden krijgen op deze manier ook werkgevers in beeld die daadwerkelijk bij hen passen.