NetwerkenWerkt!

Voor elkaar,
door elkaar!

Projecten

Binnen NetwerkenWerkt ontstaan er diverse initiatieven tussen de publieke en private sector. Bij voldoende draagvlak treedt NetwerkenWerkt! op als initiator en neemt de rol van coördineert het project i.s.m. haar stakeholders.

Project Pilot Kennissessies

Meet & Greet tussen werkgevers en werkzoekenden.

Van werkgeverszijde is het idee gekomen om meer ontmoetingen te organiseren tussen werkgevers en werkzoekenden voor kennismaking en wederzijds advies om doorstroming naar de arbeidsmarkt te bevorderen. Het moet een manier worden om werkgevers in een vroeg stadium te betrekken bij re-integratie-trajecten om de doorstroming naar de regionale arbeidsmarkt te bevorderen. De vorm is afhankelijk van de behoeften van betrokken partijen.

Klik hier voor meer informatie over het project.