NetwerkenWerkt!

Voor elkaar,
door elkaar!

Interview Yolanda Hoogtanders

Yolanda Hoogtanders (Werkom): Armoedeval laatste horde op weg naar duurzaam werk

Yolanda Hoogtanders

Algemeen Directeur Werkom

Nu de coronacrisis afloopt begint de arbeidsmarkt weer aardig in beweging te komen. Dat constateert ook Yolanda Hoogtanders, directeur van Werkom, het leerwerkbedrijf van Zaanstad en Purmerend. “Er zijn erg veel vacatures. Horeca en andere bedrijven zitten inmiddels weer te springen om mensen.” Dit biedt volop kansen, ook voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben om werk te vinden en te houden. “Als de coronacrisis ons één ding geleerd heeft, dan is het wel hoe waardevol werk is voor iedereen. Het levert niet alleen een eigen inkomen, het draagt ook bij aan het welzijn in de zin van sociale contacten, gezondheid en ontwikkeling.”

Werkom haalt alles uit de kast om werkgevers te ondersteunen bij het invullen van vacatures en mensen kansen te bieden op duurzaam werk. Samen met energie- en afvalbedrijf HVC heeft Werkom het werkgeversplatform ‘Netwerken Werkt!’ opgestart. “Samen met HVC zijn we er in coronatijd in geslaagd om organisaties, profit en non profit, aan elkaar te verbinden op het gebied van personeel. Dit slaat heel erg goed aan. ‘Netwerken Werkt!’ is heel laagdrempelig, het is vóór en dóór werkgevers en de bijeenkomsten vinden online plaats. Je logt één keer per maand in voor een bijeenkomst. Daar kun je terecht met vacatures, stageplaatsen, werkervaringsplekken of re-integratie van medewerkers. Tijdens de bijeenkomsten worden er werkzoekenden voorgesteld en kunnen zij zichzelf presenteren.”

“Netwerken Werkt! is een heel andere en effectieve manier om mensen naar werk te begeleiden.”

Netwerken Werkt!

Het blijkt een heel andere en effectieve manier om mensen naar werk te begeleiden. Yolanda: “De bedrijven doen het zelf en het netwerk regelt zichzelf. De bedrijven zijn zelf aan zet om mensen kansen te bieden en bepalen zelf welke vraag ze er willen neerleggen. Het ontwikkelt zich heel spontaan en organisch en alles loopt via de netwerken. Er zit ook van alles tussen, van zorg en politie tot kleine bedrijven dus het bewijst zijn diensten in elke branche. En omdat het zo gemakkelijk is om deel te nemen heeft het echt een sneeuwbaleffect gekregen. Een heel mooi fenomeen.”

Al 300 deelnemende bedrijven

Hoe goed het ontvangen is bewijst het feit dat na de regio Zaanstreek-Waterland, nu ook IJmond-Kennemerland, regio Amsterdam, Noord-Holland Noord, Friesland-Groningen en Dordrecht-Breda ermee zijn gestart. Inmiddels doen er al zo’n 300 bedrijven mee. Deelname aan Netwerken Werkt is gratis. Bedrijven die zich willen aansluiten kunnen naar www.netwerkenwerkt.nu. Of een mail sturen naar sylviadekker@werkom.nl.

Baan via Werkom

De ontwikkelingen gaan dus de goede kant op en de directeur is positief over de toekomst. “Om de kansen op werk voor iedereen te vergroten en de maatschappelijke waarde volledig te benutten moeten we nu wel doorpakken en een aantal structurele knelpunten oplossen. Ten eerste moeten er meer mogelijkheden komen om mensen tijdelijk via Werkom een gesubsidieerde baan aan te bieden. Veel mensen die wij begeleiden hebben nauwelijks werkervaring en hebben intensieve begeleiding nodig om te kunnen werken. Reguliere werkgevers kunnen dit niet altijd bieden.”

“We moeten doorpakken en een aantal structurele knelpunten oplossen om mensen aan werk te helpen.”

Door deze mensen tijdelijk een baan bij Werkom te bieden kunnen ze de nodige ervaring opdoen en vaardigheden ontwikkelen om uiteindelijk een duurzame baan bij een regulier bedrijf te vinden. “Dit vraagt extra investeringen van gemeenten en rijk maar het levert gelet op de maatschappelijke waarde van werk meer op dan het kost”, benadrukt Yolanda.

Armoedeval

Ten tweede moet er ook een oplossing komen voor de armoedeval waar mensen in terecht kunnen komen als ze gaan werken. “Wij zien in de praktijk dat de overgang naar betaald werk niet voor iedereen lonend is”, vervolgt ze. “Voor mensen met een laag inkomen maakt een paar tientjes al heel veel verschil, waardoor ze toch afzien van die baan. Eerst konden we dit niet helemaal duiden, omdat ze die baan wel graag wilden. Er is veel onderzoek naar gedaan. Deze armoedeval is een serieus fenomeen. Mensen gaan er in inkomen op achteruit ten opzichte van de bijstand en de toeslagen die ze vaak ontvangen, en houden vervolgens minder over om van rond te komen.”

Maatschappelijke waarde van werk

“Als we de maatschappelijke waarde van werk echt willen verzilveren, moeten we ook hier een oplossing voor vinden. We moeten kijken naar de oorzaken en een oplossing vinden voor die armoedeval. Hoe groot is het gat in inkomen, hoe kun je dat compenseren? Het is voor ons, maar ook in brede zin voor de arbeidsmarkt, een probleem dat aandacht nodig heeft. In het opbloeien van de arbeidsmarkt kan dit een extra belemmering zijn. Terwijl we juist relatief goed door de crisis zijn gekomen. Alle vacatures komen weer los, veel bedrijven kloppen bij ons aan en dat zal zich zeker zo doorzetten. Het is belangrijk om hier samen een oplossing voor te zoeken.”