NetwerkenWerkt!

Voor elkaar,
door elkaar!

Interview Janine Schaap

NetwerkenWerkt! is een platform voor en door werkgevers. Janine Schaap coördinator WSP Zaanstreek Waterland en ambassadeur van NetwerkenWerkt! vertelt: ‘Wij sluiten er als WSP bij aan, maar het is niet ‘van ons’. Daardoor werken we op een andere manier samen met werkgevers. Daarnaast zien werkgevers bij een pitch veel duidelijker wie ze voor zich hebben, dan bij een papieren cv. Bijna iedere pitcher heeft via het netwerk een baan gevonden.’

Janine Schaap (r.) Gertjan de Waard, directeur HVC en lid van de raad van advies NetwerkenWerkt! en Liesbeth Kramer, mede-oprichter NetwerkenWerkt! bij een vergadering voor de koersbepaling 2023.

Janine vervolgt: ‘Ik ben een groot voorstander van NetwerkenWerkt! We ervaren een bepaalde vertrouwensband binnen het netwerk. Dat maakt hulp vragen én kritiek bespreken mogelijk. We gaan warm met elkaar om en dat heeft effect. Natuurlijk organiseren we veel meer: Meet & Greets, banenmarkten, festivals, bus tours. Zo zorgen we er samen voor dat mensen een duurzame plek krijgen. Met dit netwerk doen we dat alleen op een andere manier.’

Maandelijkse bijeenkomst met pitches

Janines collega Chantal Aarbodem, adviseur werkgeversdienstverlening, legt het uit: ‘Het concept draait om maandelijkse bijeenkomsten waarin kandidaten zichzelf met een pitch voorstellen aan werkgevers. Iedere maand haal ik de aanmeldingen voor een pitch op bij collega’s. De meeste mensen vinden pitchen ontzettend spannend, dus helpen we kandidaten met voorbereiden. Daar hebben we ook een handleiding met tips voor.’

Positieve en opbouwende reacties voor werkzoekenden

‘Na een pitch is het mooi om te zien dat kandidaten opbouwende reacties krijgen’, vertelt Janine enthousiast. ‘Iedereen wordt in zijn waarde gelaten. Werkgevers reageren heel positief en geven tips. Ze kijken ook of er in hun eigen achterban kansen zijn voor de kandidaat. En soms hebben ze zelf een kandidaat met een pitch, bijvoorbeeld om te re-integreren bij een andere werkgever.’

Succesfactoren

Chantal en Janine delen de volgende succesfactoren van NetwerkenWerkt!:
  • Het platform is voor, door en van werkgevers. Zij screenen nieuwe werkgevers voor toelating, voor een goede mix tussen bedrijfsleven en overheid. En ze hanteren huisregels, voor een sfeer van vertrouwen en verbinding. Deelname is kosteloos.
  • De bijeenkomsten zijn maandelijks en volgen een vast programma (welkom, voorstellen nieuwe mensen en eventuele gasten, pitches, kandidaten van werkgevers, vacatures/stageplaatsen/opleidingsplekken, eventuele thema’s/hulpvragen, afsluiting).
  • De bijeenkomsten zijn online, wat reistijd en kosten bespaart.
  • Deelnemende werkgevers krijgen de gedeelde informatie en cv’s na de bijeenkomst toegestuurd.
  • Afwezige werkgevers worden gebeld met de vraag wat ze nodig hebben om de bijeenkomsten wél bij te wonen.

Voorbij het cv kijken

Om de skills en competenties van sommige mensen echt goed te zien, moeten werkgevers voorbij het cv kijken. Dan zie je echt wat iemand kan. Janine is mede daarom zo overtuigd van NetwerkenWerkt! ‘Bijvoorbeeld voor een anderstalige, iemand met een arbeidsbeperking of een 50-plusser helpt het als werkgevers takenpakketten om mensen heen bouwen. In plaats van de vacature als uitgangspunt te nemen, zet dit netwerk de mens centraal. Dat werkt.’

Werkgevers helpen en informeren elkaar

De bijeenkomsten volgen altijd hetzelfde programma. Janine: ‘Na de pitches delen werkgevers eigen kandidaten, vacatures en stageplaatsen. Ze stellen ook hulpvragen en wisselen informatie uit. Dat is voor ons heel nuttig, want je hoort waar werkgevers behoefte aan hebben. Het WSP kan direct hulp aanbieden.’
‘De hulpvragen gaan bijvoorbeeld over verzuim, geestelijke gezondheidszorg, de Wet Poortwachter of tekorten aan materialen. Je voelt dan de bereidheid om elkaar een warme hand toe te steken. Zo kreeg een mkb-ondernemer zonder hr-afdeling tijdens de bijeenkomst hulp aangeboden van een multinational. Ze spraken af na de sessie contact met elkaar op te nemen. Dat is nou waar NetwerkenWerkt! voor staat.’

Sfeer van vertrouwen en verbinden

Chantal benadrukt dat het netwerk ‘voor, door en met elkaar’ is, maar bovenal een podium ván de werkgevers. Er is dan ook een screening voor toelating en er gelden huisregels. Janine vult haar aan: ‘Zo zorgt NetwerkenWerkt! ervoor dat het aantal uitzendbureaus en overheidspartijen beperkt blijft. Qua huisregels is het bijvoorbeeld niet de bedoeling dat uitzendbureaus een werkgever commercieel benaderen na een bijeenkomst. Er is een sfeer waarin de mensen elkaar vertrouwen en zich echt met elkaar verbinden.’

Chantal Aarbodem

Samen opleiden

De deelnemende werkgevers hebben al meer dan 20 stageplaatsen gecreëerd. Janine ziet ook daardoor dat netwerken werkt: ‘Ze zien door het netwerk dat ze dezelfde skills en competenties nodig hebben voor vacatures en opleidingen. Daardoor kunnen ze samenwerken.’

Tips en ervaringen

Ook met NetwerkenWerkt! starten in jouw regio? De tips van Janine en Chantal:
  • Zoek ondersteuning bij NetwerkenWerkt! (de stichting).
  • Werk samen met de voorzitters van regionale afdelingen van NetwerkenWerkt!. Naast Zaanstreek Waterland zijn er nog 6 afdelingen: Noord-Holland Noord/Alkmaar, Drechtsteden/Breda, Midden-Utrecht, Friesland/Groningen, Zuid-Kennemerland/IJmond en Amsterdam/Schiphol.
  • Praat over het netwerk met collega’s, mail ze (nog een keer) en verzamel zo elke maand genoeg kandidaten voor een pitch.
  • Bereid kandidaten goed voor. Help bij het maken en oefenen van de pitch.
  • Luister goed naar de behoeften van werkgevers en pak thema’s op.

Meer weten?

Bel 0299 469 369.