NetwerkenWerkt!

Voor elkaar,
door elkaar!

NetwerkenWerkt! hét antwoord op arbeidsmarktvraagstukken

Yolanda (links) en Sylvia, de initiatiefnemers namens Werkom (Foto: Rodi Media/MvS)

Volop vacatures in de regio Waterland en daar staat een groot aantal werkzoekenden tegenover. Eén plus één is twee? Nee, zo werkt dat in de praktijk niet. Het blijft vaak lastig om de juiste mensen aan de juiste banen te koppelen, zeker als het gaat om mensen die, zoals dat elegant wordt omschreven, een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ hebben. Maar als de juiste verbindingen worden gemaakt, kan het wel. En dat is nou net een van de doelen van NetwerkenWerkt!, in 2019 opgezet als werkgeversplatform door bemiddelaar Werkom en energie- en afvalbedrijf HVC. Ondernemers, onderwijs en overheid werken samen om vacatures te vervullen. Met succes.

Als bemiddelaar namens de gemeenten Purmerend en Zaanstad tussen enerzijds werkzoekenden die moeilijk aan een baan komen en anderzijds organisaties en bedrijven die hun vacatures graag vervuld zien, houdt Werkom de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt nauwlettend in de gaten. Daar hoort bij dat ze naar wegen zoekt om beide partijen van dienst te zijn. Dat moet voor directeur Yolanda Hoogtanders de achterliggende reden geweest zijn om eens rustig te broeden op nieuwe mogelijkheden. En zo popte een idee op, dat uiteindelijk door Werkom en HVC is uitgewerkt tot het huidige ondernemersplatform NetwerkenWerkt! 

Delen van kennis en vacatures

Yolanda: “Hoe mooi zou het zijn als er een platform zou zijn waarop ondernemers met elkaar in gesprek zouden gaan over de veranderingen in de arbeidsmarkt en over het vervullen van vacatures? Eigenlijk is het zó vanzelfsprekend dat werkgevers daarover tijdens netwerkwerkbijeenkomsten van gedachten wisselen, dat het nooit gebeurde…” 

Daarin moest het nieuwe netwerk voorzien. Bedrijven en organisaties konden zich aansluiten en elkaar van dienst zijn met het delen van kennis en vacatures. En werkzoekenden zouden de kans krijgen zichzelf te presenteren. Geïnteresseerde werkgevers moesten elkaar kunnen ontmoeten. Om dat mogelijk te maken heeft Sylvia Dekker (Strategisch Adviseur van Werkom), samen met Liesbeth Kramer (Loopbaanadviseur en SROI-coördinator van HVC), twee bijeenkomsten in Zaanstreek-Waterland georganiseerd.

Zij destilleerden uit het eigen omvangrijke netwerk een shortlist met bedrijven die best eens geïnteresseerd zouden kunnen zijn om deel te nemen aan het gewenste platform. Zij werden telefonisch gepeild en dat leverde, zoals vooraf goed ingeschat, enthousiaste reacties op. 

Pitchen

Sylvia: “Er waren landelijke organisaties bij aanwezig, zoals Intersafe, Defensie en Ahold en zo kon het netwerk zich naar andere regio’s uitbreiden. In de praktijk werkt het als volgt: we mailen een datumprikker rond voor een bijeenkomst die online of lokaal plaatsvindt en iedereen kan meedoen. We nodigen elke keer drie à vijf werkzoekenden uit om te pitchen en die kondigen we in het programma alvast aan. Met handvatten en begeleiding van een sollicitatiespecialist gaan de pitchers vooraf oefenen en presenteren ze zich. Dat leidt in veel gevallen tot een match. Vaak zijn werkzoekenden zelfs al weg voordat ze hebben kunnen pitchen. Voordeel is dat ze zichtbaar zijn. En ze hebben een gunfactor, want de ondernemers vinden het moedig dat ze durven te pitchen. Maar ze weten ook dat het goed zit omdat ze door ons zijn voorgedragen. Hiermee helpen we zowel werkgevers die mensen nodig hebben als werkzoekenden.” 

Yolanda vertelt over de werkwijze van Werkom: “Ik wilde niet werken met een ‘kaartenbak’, zoals dat vroeger gebeurde; ik wilde de mensen kennen. En we hebben het voor elkaar gekregen. Netwerken is bovendien nodig. Zo vind je een baan.” Sylvia Dekker knikt instemmend. “Als je buurman niet weet wat je in huis hebt, komt hij het ook niet bij je halen.” 

Stevig platform

Net toen de volgende, concrete stap kon worden gezet, begon een venijnig virus om zich heen te meppen. Nederland raakte in de ban van corona en ging deels op slot. Een streep door de rekening? Nee, integendeel zelfs. Bedrijven sloten hun deuren, het contact werd tot een minimum beperkt, maar juist daardoor ontstond een grote behoefte onder werkgevers om met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen die op elke werkvloer voorkomen: over personeelsleden die van werk naar werk moeten, werknemers die met een burn-out kampen, werknemers die moeten re-integreren en… over het invullen van vacatures. Hoe zouden de werkgevers elkaar kunnen helpen? Het platform bestaat inmiddels twee jaar en op 14 juni werd dit gevierd met tachtig deelnemers. Het feestelijke karakter was beslist op zijn plaats. Want ga maar na: wat begon met een enkel idee is uitgegroeid tot een stevig platform waarin acht arbeidsregio’s met in totaal driehonderdnegenentachtig deelnemers zijn vertegenwoordigd. En nu al is er een meer dan klinkend resultaat bereikt: binnen twee jaar zijn niet minder dan driehonderdvijftig geslaagde matches tot stand gebracht. 

Het platform zit bepaald nog niet aan zijn plafond. NetwerkenWerkt! heeft landelijke ambities en die lijken alleszins haalbaar. Zeker als de succesverhalen, en daar zijn er veel van, worden verspreid. Yolanda: “NetwerkenWerkt! is voor alle werkgevers interessant, ook uit het MKB. Het is een netwerk van, voor en door werkgevers. Het is bovendien heel laagdrempelig en de deelname is gratis. Aansluiten? Gewoon even bellen en dan sturen we meteen een uitnodiging.” 

 

Meer weten?

Bel 0299 469 369.

De viering van het tweejarig bestaan. Reden genoeg voor een feestje. (Foto: Dutchlook Saskia Kerkhof Fotografie)