NetwerkenWerkt!

Voor elkaar,
door elkaar!

Bernadet van Veldhuizen: ‘Ik ben van kennisdelen, van leren van elkaar, van werkgevers bij elkaar brengen’

Er is veel werk, maar niet in alle sectoren. NLwerktaanwerk, gefinancierd door VNO-NCW en MKB Nederland, probeert die mismatch tussen vraag en aanbod aan te pakken door werkgevers en werknemers bij elkaar te brengen. Regisseur Bernadet van Veldhuizen vertelt.

“Wij gidsen werkgevers, brancheverenigingen en arbeidsmarktprofessionals die bemensingsvragen hebben naar mogelijke ondersteuning. Brengen in beeld welke kansen er liggen, signaleren waar verbeteringen mogelijk zijn en inspireren ondernemers om integraal arbeidsmarkt- vraagstukken op te pakken in deze dynamische arbeidsmarkt”, aldus Van Veldhuizen.

Veel werkgevers hebben vragen. Het antwoord op een deel van die vragen vinden zij zelf. Op sommige vragen niet, of weet men de weg naar het antwoord niet. In die gevallen biedt NLwerktaanwerk een sparringpartner voor de werkgever. “Ik ben zelf ondernemer, dat helpt”, zegt Bernadet van Veldhuizen. “Wij spreken dezelfde taal, komen niet vanuit aanbod vertellen wat beter en anders kan, wij wijzen wel de weg. Via ons netwerk en ervaring gidsen wij naar richtingen waar misschien nog niet over nagedacht was.” Werkgevers schetsen hun vraag, krijgen mogelijke oplossingen aangereikt die passen. Belangrijk, want om vraagstukken op te lossen moet de werkgever zich herkennen in de voorgestelde oplossing. “Ik ben van kennisdelen, van leren van elkaar, van werkgevers bij elkaar brengen, ondernemers moeten zelf aangeven dat ze niet alles zelf weten, dat vraagt ook om een cultuuromslag, commitment en vertrouwen”. Mart Vergouwen (CTSN Group) riep in april jl. in dit magazine op om de handen ineen te slaan voor meer collegiale samenwerking met betrekking tot duurzame inzet van medewerkers in de regio Haarlemmermeer. “We zijn in september van start gegaan met een regionaal project. We bieden werkgevers de kans om samen te werken met andere werkgevers en te profiteren van een scala aan voordelen op het gebied van integrale HR- vraagstukken. Meedoen? Neem graag contact met mij op!”