NetwerkenWerkt!

Voor elkaar,
door elkaar!

Welkom bij NetwerkenWerkt!

Wat is NetwerkenWerkt! en hoe is dit ontstaan? Graag stellen wij ons voor. NetwerkenWerkt! is een kosteloos netwerk. Het doel van dit netwerk is om bedrijven en organisaties samen te laten werken in de steeds veranderende arbeidsmarkt, in de meest brede zin van het woord. Denk hierbij aan het plaatsen van uitkeringsgerechtigden, leerlingen en de re-integratie van medewerkers en boventallig personeel.

Wij kunnen elkaar helpen bij het invullen van vacatures en het plaatsen van kandidaten op stages en werkervaringsplekken (met en zonder loonwaarde). Ook kunnen we gebruik maken van elkaars kennis. Bijvoorbeeld hoe kun je omgaan met een casus waarin je vastloopt? Uiteindelijk weten we met elkaar samen meer dan alleen. 

De bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden maandelijks plaats op telkens weer een andere locatie, in overleg met de deelnemers van het netwerk. Wie wil die kan een bijeenkomst faciliteren en zijn bedrijf of organisatie presenteren.

Tijdens deze bijeenkomsten stellen we de kandidaten voor (pitches en CV’s) en inventariseren wij de vacatures, stages en werkervaringsplekken.

De maandelijkse bijeenkomsten zijn geen verdienmodel. Deelname is bewust kosteloos om te voorkomen dat drempels worden opgeworpen in het traject naar betaalde arbeid. Het enthousiasme voor de bijeenkomsten is groot. Door de diversiteit aan organisaties is samenwerking binnen dit netwerk voor alle deelnemers interessant.

*Voor faciliterende dienstverlening op aanvraag kan een fee zonder winstoogmerk worden gerekend, omdat dit niet vanuit achterliggende organisaties kan worden gefinancierd.

Ben je geïnteresseerd en zou je meer willen weten, klik op de onderstaande button en vul het contactformulier in. Wij nemen contact met je op.